Te Puutake o te riri. Ka Tu.

Ki runga i te Marae Owae kua tukuna te Karanga o te kaupapa i takato ki te Paa o Manukorihi Ko te Puutake o te riri. I te tekau i te ata tu ai te motu whanui ngaa iwi noo ngaa hau e wha, me te kanohitia e te Pirimia a Jacinda Arden me ona mangai. Kua eke ngaa roimata ki runga i te Poowhiri me te kii a Howie Tamati ‘I haven’t seen something like this since his early childhood when they use to have the Maaori Womens Welfare League days’.

Kua tutu te puehu no ngaa kairakau, ko te paopao o te taramu, ko te tawhiri o te purerehua , ko te ihi te wehi te tapu te mana o te iwi e haruru ana te whenua. 

Kua Aratakingia  me te takatoranga o te raukura  e ngaa kaiwero, ara naa Peeni Henare i hiki te raukura mo te ope manuhiri, karawhiua ai te karanga me te haka poowhiri, ka taea te ao te rangoa te maemae te pouri te riri me te maia o Waitara otinoa te iwi maaori whanui me te muru me te raupatu. 

Whakarongo mai nei ki a Haturini McGarvey me ngaa kairakau hoki o te ope taua me a raatou whakaaro o ‘Te Puutake o te riri’ , te powhiri me taa raatou whakaritenga ki teenei tau.

kua ea te wairua ki runga i te haka poowhiri , ngaa poi , ngaa waiata, ngaa takahi eera tu ahuatanga, ka whiti mai te ra ka kuhu ra ngaa manuhiri ki ro te whare Te ikaroa a Maui, ki roto ano ki ngaa koorero o Wiremu Kiingi Te rangitaake. 

Whakarongo mai ki ngaa koorero nei a New Zealands race relations commissioner Meng Foon waiano Journalist Mihingarangi Forbes. 

Me au maatou whakaaro noo eetehi o te hau kainga otinoa Mounga Taranaki.

Te ara whakamua

Kei te aro ki te  tau kei te tu mai me te mea ka tiakina e Waikato te mauri o Te Puutake o te riri . Kei te koorero nei te ope taua – Te Akaaka Rau Whero he aha ta raatou whakaaro me ngaa hua hoki o teenei kaupapa.

Kia rua ngaa patai

Kua hongi, kua mihimihi ,kua tangi, kua maumahara, kua wharikitia ngaa koorero mo te kaupapa. Ka karangatia a Rongo ki te hunga katoa kua whakarongo mai ki te pere ki runga i te marae. Kia rua ngaa patai ‘ko Te Puutake o te riri mo ngaai Maaori anahe?’ tuarua ‘he aha ngaa momo koorero akekake , whakaaro ranei maa ratou e aawangawanga ki te nohotahi , koorerotahi ki a matou te iwi maaori e pa ana ki Te Puutake o te riri. Teena whakarongo mai. 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *